آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های روز اول کنگره

MicrosoftTeams-image (4)
افتتاحیه کنگره
مراسم افتتاحیه نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی

 
C-69-1
کمیته تاریخی، اجتماعی و فرهنگی (نشست اول)

ساعت 14:00 – 14:20

سخنران اول: آقای دکتر فریدون وحیدا * عنوان سخنرانی: زاینده‌رود و شهر اصفهان

———————————————

ساعت 14:20 – 14:35

سخنران دوم: آقای دکتر محمد گنجی * عنوان سخنرانی: نشاط اجتماعی و توسعه در استان اصفهان

———————————————

ساعت 14:35 – 14:50

سخنران سوم: آقای دکتر محمدعلی جعفری * عنوان سخنرانی:  بازخوانی تحول اجتماعی- مدنی عصر صفوی در اصفهان؛ مطالعه موردی: مشارکت مردم در مسائل اجتماعی

———————————————

ساعت 14:50- 15:05

سخنران چهارم: آقای دکتر احمد مهرشاد * عنوان سخنرانی: مطالعه آینده نگاری؛ تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر هویت اصفهانی با استفاده از رویکرد تحلیل علی لایه‌ای

———————————————

ساعت 15:05- 15:20

سخنران پنجم: آقای دکتر حیدری * عنوان سخنرانی: فرهنگ مالیاتی و توسعه سیاسی: مالیات ستانی به مثابه مطالبهگری نامتوازن؛ مورد مطالعه: اصفهان

———————————————

دبیر نشست: آقای دکتر وحید قاسمی اعضای نشست :
 • آقای دکتر فریدون وحیدا
 • آقای دکتر محمد گنجی
 • آقای دکتر علی ربانی
 • آقای آقای دکتر وحید قاسمی
 • دکتر مهدی ژیان‌پور
کمیته توسعه پایدار سلامت (نشست اول)

عنوان نشست:

توسعه خدمات سلامت (بهداشت و درمان )، بیمه ها و گسترش زیرساخت ها در اصفهان و نقش آن در توسعه ملی

ساعت 14:00 – 14:20

سخنران اول: خانم دکتر طاهره چنگیز * عنوان سخنرانی: اصفهان، سلامت و توسعه ملی

———————————————

ساعت 14:20- 14:40

سخنران دوم: آقای دکتر بهروز کلیدری * عنوان سخنرانی: تحول در نظام ارایه خدمات سلامت(بخش درمان) استان

———————————————

ساعت 14:40- 15:00

سخنران سوم: آقای دکتر کمال حیدری * عنوان سخنرانی: گسترش زیرساخت‌ها در بهداشت و درمان و جلب مشارکت‌های مردمی در اصفهان و نقش آن در توسعه ملی 

———————————————

ساعت 15:00 – 15:50

بحث و کفت‌گوی اعضای نشست

———————————————

ساعت 15:50- 16:00

جمع‌بندی و پرسش و پاسخ

———————————————

دبیران نشست:
 • آقای دکتر سید علیرضا مروجی
 • آقای دکتر محمدرضا رضایتمند
 • آقای دکتر مسعود فردوسی
اعضای نشست :
 • آقای دکتر علی اعتصام‌پور
 • آقای دکتر حسین بانک
 • آقای دکتر حیدرعلی عابدی
 • آقای دکتر غلام‌رضا اصغری
کمیته صنعت و فن‌آوری (نشست اول)
سخنران اول : آقای دکتر هوشنگ فلاحتیانعنوان سخنرانی: وضعیت موجود و مطلوب صنعت و فناوری در استان و نقش آن در توسعه ملی دبیر نشست:
 • آقای دکتر ایرج موفق
اعضای نشست :
 • آقای دکتر فلاحتیان
 • آقای دکتر موفق
 • آقای دکتر گلشیرازی
 • آقای دکتر سهل‌آبادی
 • آقای مهندس شاه‌کرمی
 • آقای مهندس اثنی‌عشر
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/jP8LoqREnHysPsQ
C-68-1
کمیته توسعه خدمات و گردشگری (نشست اول)
 • سخنران اول : خانم دکتر ندا ترابی فارسانی
عنوان سخنرانی: مسیرهای نوین گردشگری راهی به سوی توسعه پایدار استان اصفهان دبیر نشست:
 • آقای دکتر محمدتقی طغرایی
اعضای نشست :
 • آقای دکتر محمد زاهدی
 • آقای دکتر احمد شیخی
 • آقای دکتر علی زنگی‌آبادی
 • آقای دکتر محسن مصلحی
 • آقای دکتر بابک صفاری
 • آقای مهندس حیدر صادقی
کمیته توسعه پایدار سلامت (نشست دوم)

عنوان نشست

نوآوری، فناوری، پژوهش و آموزش در سلامت استان اصفهان و نقش آن در توسعه ملی

ساعت 16:00 – 16:20

سخنران اول: خانم دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد * عنوان سخنرانی: نوآوری وفناوری پژوهش در سلامت استان اصفهان و نقش آن در توسعه ملی

———————————————

ساعت 16:20- 16:40

سخنران دوم: خانم دکتر نیکو یمانی * عنوان سخنرانی: نوآوری، فناوری آموزش سلامت و نقش آن در توسعه ملی

———————————————

ساعت 16:40- 17:00

سخنران سوم: خانم دکتر زیبا فرج زادگان * عنوان سخنرانی: دانشگاه‌های (علوم پزشکی) نسل جدید و نقش آن در توسعه ملی

———————————————

ساعت 17:00 – 17:50

بحث و گفت‌وگوی اعضای نشست

———————————————

ساعت 17:50- 18:00

جمع‌بندی و پرسش و پاسخ

———————————————

دبیران نشست:
 • آقای دکتر محمد حسین یارمحمدیان
 • آقای دکتر محمود کیوان‌آرا
اعضای نشست :
 • خانم دکتر مرجان منصوریان
 • خانم دکتر نیکو یمانی
 • خانم دکتر رویا کلیشادی
کمیته توسعه علمی (نشست اول)
 • سخنران اول: آقای دکتر مقصود فراست‌خواه
دبیر نشست:
 • آقای دکتر رکنی‌زاده
اعضای نشست :
 • آقای دکتر رنانی
 • آقای دکتر تبریزچی
 • آقای دکتر قاضی‌نوری

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های روز دوم کنگره

C-6۲
کمیته فرهنگ هنر و رسانه (نشست اول)

ساعت 8:30- 9:15

سخنران اول: آقای دکتر علی‌اصغر محکی
* عنوان سخنرانی: نقش شبکه ارتباطات اجتماعی واقعی و مجازی متخصصان شهری در بهبود مدیریت شهری

———————————————

ساعت 9:15- 10:00

سخنران دوم: آقای دکتر سید وحید عقیلی
* عنوان سخنرانی: مکتب اصفهان و توسعه ملی

———————————————

ساعت 10:00 – 10:30

سخنران سوم: آقای دکتر مهرداد نوابخش
* عنوان سخنرانی: نقش نهاد رسانه‌های اجتماعی در توسعه پایدار شهری

———————————————

دبیر نشست:
 • آقای دکتر رضا اسماعیلی

اعضای نشست :
 • آقای دکتر رضا اسماعیلی
 • آقای دکتر امیر رضانقش
 • خانم دکتر منصوره پورمیری
 • آقای دکتر حمیدررضا پیکری
 • خانم دکتر فائزه تقی‌پور
 
کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌وری (نشست اول)
سخنران اول: آقای دکتر ساسان
* عنوان سخنرانی: نقش جامعه مدنی در توسعه با تاکید بر ویژگی‌های استان اصفهان

دبیر نشست:

اعضای نشست :
 • آقای دکتر مجید صامتی
 • آقای دکتر گوهریان
 • آقای دکتر طغیانی
 • آقای دکتر مویدفر
 • آقای دکتر نساج
 
کمیته هنر، معماری و شهرسازی (نشست اول)
سخنران اول: آقای دکتر محمدحسین ریاحی
* عنوان سخنرانی: نقش هنر اصفهان در توسعه فرهنگ شرق و جهان اسلام

دبیر نشست:
 • آقای دکتر مهدی دوازده‌امامی

اعضای نشست :
 • آقای دکتر علیرضا خواجه احمد عطاری
 • آقای دکتر صمد نجارپور جباری
 • خانم دکتر تقوی‌نژاد
 • آقای دکتر فرهاد خسروی بيژائم
 
کمیته دفاع مقدس (نشست اول)
اعضای نشست:
 • سردار پورکاظم
 • سردار شیرانیان
 • سردار قربانی


C-67
کمیته فرهنگ، هنر و رسانه (نشست دوم)

ساعت 10:30- 11:15

سخنران اول: آقای دکتر محمدحسین ساعی
* عنوان سخنرانی: شیوه‌های افزایش گردشگری شهر اصفهان با بهبود برند شهری

———————————————

ساعت 11:15- 12:00

سخنران دوم: آقای دکتر سید مجید امامی
* عنوان سخنرانی: نقش جهان و بازاریابی فرهنگی تمدن نوین اسلامی از طریق گردشگری رویداد محور

———————————————

ساعت 12:00 – 12:30

سخنران سوم: آقای دکتر محمد سلطانی‌فر
* عنوان سخنرانی: اخبار جعلی چالشی در توسعه

———————————————

دبیر نشست:
 • خانم دکتر فائزه تقی‌چور

اعضای نشست :
 • خانم دکتر منصوره پورمیری
 • خانم دکتر فائزه تقی‌پور
 • آقای دکتر حمیدررضا پیکری
 • آقای دکتر مهدی اثنی‌عشران
 • آقای دکتر اصغر آذربایجانی


کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌وری (نشست دوم و سوم)

ساعت 10:30- 11:30

نشست دوم


سخنران اول: آقای دکتر شاهین
* عنوان سخنرانی: جایگاه مدیریت مشارکتی در مدیریت کیفیت و بهره وري در استان اصفهان

اعضای نشست:

 • آقای دکتر تیموری
 • آقای دکتر صفری
 • آقای دکتر علوی
 • آقای دکتر کردیان

———————————————


ساعت 14:00 – 14:10

نشست سوم


سخنران اول: آقای دکتر اکبری
* عنوان سخنرانی: تجزیه و تحلیل جایگاه استان اصفهان براساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اعضای نشست:

 • آقای دکتر عمادزاده
 • آقای دکتر رنانی
 • آقای دکتر حاتمی
 • آقای دکتر واعظ
 • آقای دکتر صفاری


کمیته هنر، معماری و شهرسازی (نشست دوم)

ساعت 10:00 – 11:30:10

سخنران اول: آقای دکتر محمودرضا ثقفی
* عنوان سخنرانی: پارک (علم و فناوری) فرهنگ و هنر اصفهان: قطب صنايع خلاق، جاذبه جديد گردشگری

دبیر نشست:
 • خانم دکتر نیلوفر ملک

اعضای نشست :
 • آقای دکتر مهدی ابطحی
 • آقای دکتر زاهد شفیعی
 • آقای دکتر مهدی کشمیری
 • آقای دکتر رامین مدنی
 • خانم دکتر مهین نسترن

———————————————

ساعت 11:30- 13:00

سخنران دوم: آقای دکتر حسین احمدی
* عنوان سخنرانی: نقش اصفهان در آموزش حفاظت و مرمت ميراث فرهنگی در کشور

دبیر نشست:
 • آقای دکتر عیسی اسفنجاری

اعضای نشست :
 • آقای دکتر عیسی اسفنجاری
 • آقای دکتر اکبر زرگر
 • آقای دکتر رسول وطن‌دوست


کمیته ورزش و جوانان (نشست اول)

ساعت 10:30 – 10:40

سخنران اول: آقای دکتر مهدی کارگر فرد
* عنوان سخنرانی: موانع و مشکلات توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در اصفهان

———————————————

ساعت 10:45 – 10:55

سخنران دوم: آقای دکتر مهدی سلیمی
* عنوان سخنرانی: الگوی بهینه محاسبه سرانه و مکان‌گزینی اماکن ورزشی

———————————————

ساعت 11:00- 11:15

سخنران سوم: آقای علی حلاجیان
* عنوان سخنرانی: الگوی بهبود عملکرد میدریت ورزش شهروندی در کلان شهرهای کشور با رویکرد توسعه ملی

———————————————

ساعت 11:15- 11:30

سخنران چهارم: آقای محمد فرامرزی
* عنوان سخنرانی: نقش ورزش در توسعه پایدار سلامت استان اصفهان

———————————————

ساعت 11:30- 11:45

سخنران پنجم: آقای رسول نظری
* عنوان سخنرانی: نقش ورزش در آینده توسعه ایران، مطالعه موردی (اصفهان)

———————————————

ساعت 11:45- 12:30

مباحثه : ورزش حرفه‌ای

———————————————

دبیر نشست:

 • آقای دکتر حسین مجتهدی
 • آقای دکتر سید محمد مرندی

اعضای نشست:
 • آقای حبیب‌الله ناظریان
 • آقای سید محمد طباطبایی
 • آقای کیوان امیرپور


C-69-1
کمیته تحکیم باورها و فرهنگ دینی (نشست اول)
 • سخنران اول: حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری

 • سخنران دوم: آقای دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی

دبیر نشست:

اعضای نشست :


کمیته توسعه کشاورزی و منابع طبیعی (نشست اول)

ساعت 14:00 – 14:30

سخنران اول: آقای دکتر مهدی بصیری
* عنوان سخنرانی: اصفهان در آیینه توسعه

———————————————

ساعت 14:30- 15:00

سخنران دوم: آقای دکتر احمد جلالیان
* عنوان سخنرانی: بحران پدیده گرد و غبار در منطقه اصفهان و تثبیت آن توسط رس بنتونیت فناوری شده

———————————————

ساعت 15:00 – 16:00

پاسخ به سوالات اعضای نشست و مخاطبان

———————————————


دبیر نشست:

اعضای نشست :
 • آقای دکتر احمد جلالیان
 • آقای دکتر مهدی بصیری
 • آقای دکتر پیام نجفی
 • آقای دکتر جهانگیر عابدی
 • آقای دکتر امیرمظفر امینی

کمیته صنعت و فن‌آوری (نشست دوم)
سخنران اول: آقای دکتر مهدی کشمیری

* عنوان سخنرانی: عناصر موثر در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری استان با نگرش نقش آفرینی ملی

دبیر نشست:
 • آقای دکتر کوروش خسروی

اعضای نشست :
 • آقای دکتر مهدی کشمیری
 • آقای دکتر علی‌آبادی
 • آقای مهندس جهانگرد
 • آقای مهندس آیت‌اللهی
 • آقای دکتر صفر نورالله
 
کمیته ورزش و جوانان (نشست دوم)

ساعت 14:00 – 14:10

سخنران اول: آقای دکتر احمدعلی آصفی
* عنوان سخنرانی: چالش‌ها و راهکارهای حفاظت محیط زیستی اماکن ورزشی

———————————————

ساعت 14:15 – 14:25

سخنران دوم: خانم دکتر الهام مشکل‌گشا
* عنوان سخنرانی: چالش‌ها و چشم اندازهای مشارکت ورزشی بانوان

———————————————

ساعت 14:30 – 14:45

سخنران سوم: آقای دکتر احمدرضا موحدی
* عنوان سخنرانی: خوگیری حرکتی
مدل و نظریه: دیدگاه نورو ساینس

———————————————

ساعت 14:45 – 14:55

سخنران چهارم: آقای دکتر مسعود نادریان
* عنوان سخنرانی: الگوی پیشران‌های موثر بر توسعه گردشگری در استان اصفهان

———————————————

ساعت 15:00 – 16:00

مباحثه : ورزش همگانی

———————————————


دبیر نشست:

 • آقای دکترغلامعلی قاسمی
 • آقای دکتر محمدسلطان حسینی

اعضای نشست:
 • آقای دکتر قاسم رحیمی
 • آقای دکتر مسعود انصاری‌مهر
 • آقای دکتر وحید ذوالاکتاف


C-68-1
کمیته توسعه خدمات و گردشگری (نشست دوم)

سخنران اول: خانم دکتر مرضیه حکمت

* عنوان سخنرانی: نقش موزه در توسعه اجتماعی، فرهنگی و زيست محيطیدبیر نشست:

 • آقای دکتر سجاد باغبان ماهر


اعضای نشست :

 • آقای دکتر محمد حکمت
 • آقای دکتر زاهد شفیعی

 

کمیته توسعه کشاورزی و منابع طبیعی (نشست دوم)

ساعت 16:00 – 14:30

سخنران اول: آقای دکتر امیرمظفر امینی
* عنوان سخنرانی: یک سیستم کارآمد بازاریابی، تنها راه کار غلبه بر چالش ریسک دائمی بازار محصولات کشاورزی

———————————————

ساعت 16:30- 17:00

سخنران دوم: آقای دکتر حسین نوریان
* عنوان سخنرانی: نقش آینده‌پژوهی در توسعه پایدار اکوسیستم کشاورزی

———————————————

ساعت 17:00 – 18:00

پاسخ به سوالات اعضای نشست و مخاطبان

———————————————

دبیر نشست:

اعضای نشست:
 • آقای دکتر احمد جلالیان
 • آقای دکتر مهدی بصیری
 • آقای دکتر امیرمظفر امینی
 • آقای دکتر یوسفی
 • خانم دکتر مرتضایی‌نژاد
 
کمیته توسعه علمی (نشست دوم)
سخنران اول: آقای دکتر اکبری
* عنوان سخنرانی: آمایش آموزش عالی

دبیر نشست:
 • آقای دکتر ابطحی

اعضای نشست:
 • آقاي دكتر مدرس هاشمی
 • آقای دكتر دوست‌حسينی
 • خانم دكتر حق‌جوی


کمیته تاریخی، اجتماعی و فرهنگی (نشست دوم)

ساعت 16:00 – 16:15

سخنران اول: آقای دکتر مرتضی نورایی
* عنوان سخنرانی: تاریخ محلی و نسبت آن در توسعه ملی: مطالعه موردی اصفهان

———————————————

ساعت 16:15- 16:30

سخنران دوم: آقای دکتر رسول جعفریان
* عنوان سخنرانی: رساله آفتاب و زمین و تحلیل آن از عقب‌ماندگی و عدم توسعه‌یافتگی ایران در اوائل نیمه نخست قرن چهاردهم هجری

———————————————

ساعت 16:30- 16:45

سخنران سوم: آقای دکتر جهانبخش ثواقب
* عنوان سخنرانی: گزارش سیاحان غربی عصر صفوی از جایگاه اصفهان در صنعت و فناوری

———————————————

ساعت 16:45- 17:00

سخنران چهارم: آقای دکتر منتظرالقائم
* عنوان سخنرانی: همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در اصفهان

———————————————

ساعت 17:00 – 17:15

میــزگــرد

———————————————

ساعت 17:15- 17:30

سخنران پنجم: آقای دکتر نزهت احمدی
* عنوان سخنرانی: وقف، توانی بالقوه برای توسعه ملی؛ مطالعه موردی: شهر اصفهان

———————————————

ساعت 17:30- 17:45

سخنران ششم: آقایدکتر علی‌اکبر کجباف
* عنوان سخنرانی: نقش و تأثیر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در فرهنگ دینی اصفهان

———————————————

ساعت 17:45- 18:00

سخنران هفتم: خانم دکتر زینب احمدوند
* عنوان سخنرانی: بافت مسکونی و بناهای اصفهان عصر صفوی از منظر سیاحان اروپایی

———————————————

دبیر نشست:
 • آقای دکتر اصغر منتظرالقائم

اعضای نشست :
 • آقای دکتر علی‌اکبر کجباف
 • آقای دکتر نزهت احمدی
 • آقای دکتر مرتضی نورایی
 • آقای دکتر جهانبخش ثواقب
 • آقای دکتر علی‌اکبر جعفری


آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های روز سوم کنگره

C-6۲
کمیته عمران و آبادانی (نشست اول)

ساعت 8:35 – 9:00

سخنران اول: آقای مهندس اسلامی

ساعت 9:00 – 9:30

سخنران دوم:آقای مهندس عبدالله کوپایی
* عنوان سخنرانی: اصفهان در مسیر توسعه

دبیر نشست:
 • آقای مهندس فتح‌الله معین

اعضای نشست:
 • آقای مهندس غلامی
 • آقای مهندس سیف‌الهی
 • آقای مهندس شعرباف

———————————————

ساعت 9:35 – 10:00


سخنران سوم: آقای دکتر میرمحمدصادقی
* عنوان سخنرانی: نیازهای آبی اصفهان (اقدامات انجام شده و چالش های پیش‌رو)

ساعت 10:00 – 10:25

سخنران چهارم: آقای مهندس سید محمود حسینی
* عنوان سخنرانی: حکمرانی آب و اصفهان

دبیر نشست:
 • آقای مهندس ساسان

اعضای نشست:
 • آقای مهندس شعرباف
 • آقای دکتر میرمحمدصادقی
 • آقای مهندس سید محمود حسینی


کمیته آب و محیط زیست (نشست اول)

ساعت 8:30 – 9:10

سخنران اول: آقای دکترجهانگیر عابدی کوپایی
* عنوان سخنرانی: پیامدهای بهره‌برداری بی‌رویه از ذخایر راهبردی منابع آب زیرزمینی

———————————————

ساعت 9:10 – 9:50

سخنران دوم: آقای دکتر صفوی
* عنوان سخنرانی: چالش‌ها و راهکارهای مدیریت بحران آب در فلات مرکزی ایران

———————————————

ساعت 9:50 – 10:30

سخنران سوم: خانم دکتر قاسمی
سخنران چهارم: آقای دکتر خراسانی‌زاده
* عنوان سخنرانی: مطالعه تاثیر ادامه بهره‌برداری‌های گسترده از سفره آب زیرزمینی دشت ممنوعه کاشان بر کیفیت آب
———————————————

دبیر نشست:

 • آقای دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

اعضای نشست:
 • آقای دکتر عابدی
 • آقای دکتر صفوی
 • آقای دکتر خراسانی‌زاده
 • آقای دکتر مصطفایی
 • آقای دکتر امین
 • خانم دکتر قاسمی


کمیته صنعت و فناوری (نشست سوم)

ساعت 8:30 – 10:30

سخنران اول: آقای دکتر بهرام سبحانی

* عنوان سخنرانی: نقش صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن دراصفهان در توسعه ملی از لحاظ صنعتی، نیروی انسانی، اشتغال‌زایی

———————————————

دبیر نشست:

 • آقای دکتربهرام سبحانی

اعضای نشست:
 • آقای دکتر عباس نجفی‌زاده
 • آقای مهندس عرفانیان
 • آقای مهندس محمد ابکا


کمیته توسعه پایدار سلامت (نشست سوم)
 • سخنران اول: آقای دکتر عرب خردمند

 • سخنران دوم: آقای دکتر حیدرعلی عابدی

 • سخنران سوم: آقای دکتر مسعود فردوسی

 • سخنران چهارم: آقای دکتر محمدمهدی امین

دبیر نشست:
 • آقای دکتر مسعود فردوسی
 • آقای دکتر امینی

اعضای نشست :
 • آقای دکتر حیدری
 • آقای دکتر جوادی

C-67
کمیته توسعه کشاورزی و منابع طبیعی (نشست سوم)

ساعت 10:30- 11:00

سخنران اول: آقای دکترحمید ملاحسینی
* عنوان سخنرانی: ارزیابی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و اثر آن بر توسعه پایدار استان

———————————————

ساعت 11:00 – 11:30

سخنران دوم: آقای دکتر حسن رفیعی
* عنوان سخنرانی: چالش‌ها و موانع تولید آبزیان، طیور و دام در استان و راهکارهای مقابله با آن

———————————————

ساعت 11:30- 12:30

پاسخ به سوالات اعضای نشست و مخاطبان

———————————————

دبیر نشست:

اعضای نشست:
 • آقای دکتر علی اصغر شهاتی
 • آقای دکتر مجید طغیانی
 • آقای دکتر شیروانی
 • آقای دکتر احمد محمدی


کمیته آب و محیط زیست (نشست دوم)

ساعت 10:30 – 11:10

سخنران اول: آقای دکتر سلیمانی
* عنوان سخنرانی: آلودگی هوا منابع چالش‌ها و راهکار در استان اصفهان

———————————————

ساعت 11:10 – 11:50

سخنران دوم: آقای دکتر ربانی
* عنوان سخنرانی: عوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی اثرگذار بر منابع آب و محیط زیست

———————————————

ساعت 11:50 – 12:30

سخنران سوم: آقای دکتر یوسفی
* عنوان سخنرانی: راهکارهای بهبود هماهنگی و همکاری بین بخشی و بین منطقه‌ای در حوضه زاینده‌رود در راستای مدیریت به هم پیوسته منابع آب

———————————————

دبیر نشست:

 • آقای دکتر ربانی

اعضای نشست:
 • آقای دکتر سلیمانی
 • آقای دکتر یوسفی
 • آقای دکتر ربانی
 • آقای دکتر میرزایی
 • آقای دکتر بنفشه


کمیته توسعه علمی (نشست سوم)

ساعت 14:00 – 14:10

سخنران اول: آقای مهندس مجید رضازاده
* عنوان سخنرانی: تاثیر نهاد علم بر جامعه و صنعت با تکیه بر صنعت اپتیک در اصفهان

———————————————

دبیر نشست:
 • آقای دکتر انصافی

اعضای نشست :
 • آقای دكتر كشميری
 • آقای دكتر برومند
 • آقای دكتر طاهری امنه
 • آقای دكتر قاضی‌عسگر


کمیته تاریخی، اجتماعی و فرهنگی (نشست سوم)

ساعت 10:30- 10:50

سخنران اول: آقای دکتر سید مهدی نوریان
* عنوان سخنرانی:

———————————————

ساعت 10:50- 11:05

سخنران دوم: آقای دکتر سید علی‌اصغر میرباقری‌فر
* عنوان سخنرانی:

———————————————

ساعت 11:05- 11:20

سخنران سوم: آقای دکتر حسین مسجدی
* عنوان سخنرانی: نقش رکن‌الملک در بنیادهای توسعه اصفهان

———————————————

ساعت 11:20- 11:30

میــزگــرد

———————————————

ساعت 11:30- 11:45

سخنران چهارم: آقای دکتر محمود براتی
* عنوان سخنرانی: خطه خوانسار عالم پرور

———————————————

ساعت 11:45- 12:00

سخنران پنجم: آقای دکتر سید محمدرضا ابن‌الرسول
* عنوان سخنرانی: جایگاه زبان و ادب عربی در اصفهان

———————————————

ساعت 12:00 – 12:15

سخنران ششم: آقای دکتر محسن محمدی فشارکی
* عنوان سخنرانی: شیخ حسن جابری و فرهنگ و ادب عامه

———————————————

ساعت 12:15- 12:30

سخنران هفتم: آقای دکتر سعید شفیعیون
* عنوان سخنرانی: حشر و نشرهای شاعران دوره صفویه

———————————————

دبیر نشست:
 • آقای دکتر حسین مسجدی

اعضای نشست :
 • آقای دکتر سید مهدی نوریان
 • آقای دکتر سید علی‌اصغر میرباقری‌فر
 • آقای دکتر محسن محمدی فشارکی
 • آقای دکتر سعید شفیعیون
 • خانم دکتر زهره نجفی


C-69-1
کمیته عمران و آبادانی (نشست دوم)

— عمران شهری —


ساعت 14:00 – 14:15

سخنران اول: آقای دکتر قدرت‌الله نوروزی
* عنوان سخنرانی: عمران شهری اصفهان

ساعت 14:15 – 14:30

سخنران دوم: خانم دکتر شیرین طغیانی
* عنوان سخنرانی: الگوی توسعه شهرها تحول در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی با تاکید بر نمونه اصفهان

ساعت 14:30 – 14:45

سخنران سوم: آقای دکتر قاری‌قرآن
* عنوان سخنرانی: عمران و توسعه زیرساخت‌ها

ساعت 14:45 – 15:00

سخنران چهارم: آقای مهندس کاظمی
* عنوان سخنرانی: شهرهای اقماری اصفهان، تعادل‌بخشی در توسعه سکونتگاه‌ها

دبیر نشست:

 • خانم دکتر شیرین طغیانی

اعضای نشست:
 • آقای دکتر قاری‌قرآن
 • آقای دکتر حسینی‌نیا
 • آقای دکتر طغیانی

———————————————

— حمل‌ونقل شهری —


ساعت 15:05 – 15:20

سخنران اول: آقای دکتر شیران
* عنوان سخنرانی: کیفیت زندگی در گرو یکپارچگی حمل‌ونقل و محیط زیست ؛ مفاهیم، اصول و راهکارها

ساعت 15:20 – 15:30

سخنران دوم: آقای دکتر قدرت‌الله افتخاری
* عنوان سخنرانی: تحولات حمل‌ونقل شهری جمعی در اصفهان؛ طرح‌ها و چالش‌های پیش‌رو

دبیر نشست:
 • آقای مهندس شعرباف

اعضای نشست: 
 • آقای دکتر ابطحی
 • آقای دکتر علیرضا صادقیان
 • آقای مهندس شعرباف
 • آقای مهندس بنده‌خدا

———————————————

— آب و فاضلاب شهری —


ساعت 15:35 – 15:45

سخنران اول: آقای دکتر غلامرضا منوچهری
* عنوان سخنرانی: آب و فاضلاب اصفهان، الگوی آب و فاضلاب شهری در کشور

ساعت 15:45 – 16:00

سخنران دوم: آقای مهندس امینی
* عنوان سخنرانی: وضعیت فعلی آب شرب شهرها در استان و برنامه‌های پیش‌رو

دبیر نشست:
 • آقای مهندس آقایی

اعضای نشست:
 • آقای مهندس امینی
 • آقای مهندس آقایی
 • آقای مهندس سیف‌الهی


کمیته آب و محیط زیست (نشست سوم)

ساعت 14:00 – 14:40

سخنران اول: آقای دکتر جلالیان
* عنوان سخنرانی: پیامدهای زیست محیطی خشک شدن تالاب گاو خونی

ساعت 14:40 – 15:10

سخنران دوم: آقای دکتر میران‌زاده
* عنوان سخنرانی: استفاده مجدد از پساب، راهکار مناسب جهت عبور از کم‌آبی

ساعت 15:10 – 16:00

سخنران سوم: آقای دکتر نعمتی
* عنوان سخنرانی: نگاهی به عمکرد وزارت نیرو در تامین حقابه رودخانه زاینده رود و تالاب بین‌المللی گاو خونی در هفت دهه گذشته

دبیر نشست:

 • آقای دکتر جلالیان

اعضای نشست:
 • آقای دکتر جلالیان
 • آقای دکتر سلطانی
 • آقای دکتر میران‌زاده
 • آقای دکتر ابراهیمی
 • آقای دکتر مصطفایی


کمیته تحکیم باورها و فرهنگ دینی (نشست دوم)
سخنران اول: آیت‌الله مقتدایی

دبیر نشست:

اعضای نشست :

کمیته تاریخی، فرهنگی و اجتماعی (نشست چهارم)

ساعت 14:00 – 14:20

سخنران اول: آقای دکتر حسین کلباسی اشتری
* عنوان سخنرانی: ملاحظاتی در مقام پایتخت؛ مطالعه موردی: اصفهان عصر صفوی

———————————————

ساعت 14:20- 14:35

سخنران دوم: آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه
* عنوان سخنرانی: فلسفه تحول و تحول فلسفه در فرایند پیشرفت اصفهان عصر صفوی

———————————————

ساعت 14:35- 14:50

سخنران سوم: آقای دکتر جعفر شانظری
* عنوان سخنرانی: حکمت متعالیه و گسترش فرهنگی و ذوق ادبی و هنری در صفاهان

———————————————

ساعت 14:50- 15:00

میـــزگـــرد

———————————————

ساعت 15:00 – 15:15

سخنران چهارم: آقای دکتر علی کرباسی‌زاده اصفهانی
* عنوان سخنرانی: مکتب فلسفی اصفهان و تأثیر آن در گسترش فرهنگی دینی و فلسفی

———————————————

ساعت 15:15- 15:30

سخنران پنجم: آقای دکتر محمدجواد صافیان
* عنوان سخنرانی: تأملی بر ظرفیت‌های فلسفی اصفهان برای توسعه

———————————————

ساعت 15:30- 15:45

سخنران ششم: آقای دکتر سید مصطفی شهرآئینی
* عنوان سخنرانی: نسبت میان فلسفه‌ورزی و زبان فارسی؛ نمونه پژوهشی: مصنفات باباافضل کاشانی

———————————————

دبیر نشست:
 • آقای دکتر جعفر شانظری

اعضای نشست :
 • آقای دکتر حسین کلباسی اشتری
 • آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه
 • آقای دکتر محمدجواد صافیان
 • آقای دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی


C-68-1
اختتامیه کنگره
برنامه‌های اختتامیه نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی در روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.