مقالات کمیته صنعت و فناوری

بررسی جایگاه صنعت سنگ‌های تزئینی ایران و تدوین نقشه راه صنعت مبتنی بر زنجیره ارزش
نویسنده: غلامعلی رئیسی اردلی
quote -pic-2

بررسی جایگاه صنعت سنگ‌های تزئینی ایران و تدوین نقشه راه صنعت مبتنی بر زنجیره ارزش

نویسنده: غلامعلی رئیسی اردلی
چکیده مقاله

چکیده:

ایران از نظر برخورداری از منابع سنگ های طبیعی یکی از غنی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. گرچه ایران از نظر کمیت مقام دوم و از نظر تنوع در سنگ مقام اول را در دنیا دارا می باشد، ولی با این وجود متأسفانه از هیچگونه مزیت رقابتی خاصی در زمینه تولید و صادرات سنگ های تزئینی برخوردار نمی باشد. بررسی صنعت حاکی از آن است که طی سال های گذشته برنامه ریزی مدونی در خصوص بهبود شرایط تولید سنگ های تزئینی در کشور انجام نشده است و متاسفانه این امر موجب تضعیف جایگاه کشور در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر دنیا شده است. از این رو در تحقیق حاضر به ارائه نتایج نقشه راه صنعت سنگ های تزئینی مبتنی بر زنجیره ارزش پرداخته می شود.

جایگاه بخش صنعت و فناوری صنعتی در سند آمایش سرزمین استان اصفهان
نویسندگان: گلناز صفا – مجید زمانی دهاقانی – مسعود صفاری پور
quote -pic-2

جایگاه بخش صنعت و فناوری صنعتی در سند آمایش سرزمین استان اصفهان

نویسندگان: گلناز صفا – مجید زمانی دهاقانی – مسعود صفاری پور
چکیده مقاله

چکیده:

استان اصفهان از دیرباز به عنوان یکی از قطب های صنعت کشور شناخته شده است. ایجاد واحدهای متعدد بزرگ، متوسط و کوچک صنعتی در یک پروسه 110 ساله با گسترش مجموعه های خدمات صنعتی و فناوری یک فرآیند هم فراخوان و همزمان با گسترش جمعیت اعم از رشد طبیعی جمعیت بومی و مهاجرپذیری جمعیت غیربومی را رقم زده است. قرارگیری استان اصفهان در مرکز کشور و محل تلاقی کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، تراکم جمعیت و فعالیت را بر محور زاینده رود افزایش داده و زمینه پیدایش یک مجموعه شهری (کلان شهر) را فراهم نموده که پذیرای بیش از 10 درصد از فعالیت و جمعیت استان است. این تمرکز بسیار شدید در ناحیه مرکزی استان نمی تواند نشانه ای از یک توسعه متوازن و پایدار باشد و نتیجه آن تخریب محیط زیست، تراکم بیش از حد فعالیت ها بدون توجه به توان سرزمین و ارزیابی توان محیطی است. این موضوع بازنگری در روش های برنامه ریزی و توجه به آمایش سرزمین در استان را اجتناب ناپذیر نمود. در این مقاله با بررسی وضع موجود استان در حوزه صنعت و فناوری، به کمک سند راهبردی و اجرایی آمایش استان، مسیرهای توسعه استان به ویژه توسعه صنعتی و فنآوری های صنعتی مشخص و ریل گذاری شده است. در این خصوص تمرکز بر استقرار صنایع کم آب بر و غیرآلاینده و مدیریت منابع آبی در سطح استان بر پایه دانش و فناوری های نوین تولید صنعتی از جمله مهمترین رویکردهای توسعه بخش صنعتی استان در سند آمایش استان می باشد.

معرفی اجمالی بناهای صنعتی واجد ارزش شهر اصفهان
نویسنده: لیلا پهلوان زاده
quote -pic-2

معرفی اجمالی بناهای صنعتی واجد ارزش شهر اصفهان

نویسنده: لیلا پهلوان زاده
چکیده مقاله

چکیده:

 در پي ظهور انقلاب صنعتي در غرب، به يكباره تحولات فراواني در مقوله های مختلف صورت پذيرفت که احداث کارگاه ها و کارخانه های صنعتي کوچك و بزرگ، از زمرۀ مهمترين نتايج و دستاوردهای اين انقلاب بود. البته اين تحولات، علي رغم مزاياي فراوان، مضراتي نظیر آلودگي محیط زيست را در پي داشت که همین عامل، از يك طرف زمینه هاي انتقال کارخانه هاي صنعتي، کارگاه ها و باراندازها را به بیرون از شهرها و همچنین از طرف ديگر، احیاي اين فضاها و استفاده از پتانسیل هاي آن ها براي رفع نیازهاي شهري و تغییر کاربري آن ها را به مراکز تجاري، دانشگاهي، فرهنگي و… فراهم ساخت. باوجود اين همه تجارب در کشورهاي توسعه يافته، متاسفانه در ايران، علي رغم تلاش هاي بسیار دوست داران میراث فرهنگي، به دلیل کارشكني هاي فراوان، در پي انتقال اين کارخانه ها به فضاي برون شهري، نمونه هايي عالي از معماري صنعتي ايران منهدم شد. بناهايي که يكي از دلایل مهم تخريب آن ها، پنهان بودن ارزش هاي معماري آن ها بر اکثريت قريب به اتفاق متخصصان حوزه هاي مختلف است. در اين راستا، با توجه به اين مهم و همچنین نبود اطلاعات اين بناها در کتب مدون و يا سازمان هاي ذيربط، پژوهش حاضر بر آن است با معرفي اجمالي بناهاي صنعتي واجد ارزش شهر اصفهان، توجه همگان را به حفاظت و احیاي آن ها فراهم آورد چراکه تغییر کاربري اين بناها علاوه بر حفظ بناهاي مزبور، به پويايي مناطق شهري پیرامون، حس پیوستگي و استمرار تاريخي و فرهنگي در جامعه و همچنین به ايجاد منبعي براي تولید ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و… منجر خواهد شد.

تحلیل آماري از نقش صنعت در توسعه پایدار استان اصفهان
نویسندگان: محمدرضا لعلی – سید علی قرشی نوش آبادی
quote -pic-2

تحلیل آماري از نقش صنعت در توسعه پایدار استان اصفهان

نویسندگان: محمدرضا لعلی – سید علی قرشی نوش آبادی
چکیده مقاله

چکیده:

بخش صنعت به دلیل توانمندي در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی از یک سو و تأمین ماشین آلات، تجهیزات و نیازهاي سایر بخش هاي تولیدي و خدماتی از سوي دیگر، از اهمیت بسیار بالایی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و استان برخوردار است. بخش صنعت استان اصفهان با متوسط سهم حدود 12 درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور و سهم 32 درصدي از تولید ناخالص داخلی استان به عنوان یکی از قطب هاي اصلی صنعت در کشور محسوب می شود. بدیهی است که با افزایش تولید و ارزش افزوده این بخش، مصرف انرژي و به دنبال آن آلاینده هاي زیست محیطی همچون پسماندهاي صنعتی و آلاینده هاي حاصل از احتراق سوخت هاي فسیلی نیز رشد کرده است. به همین دلیل آثار و پیامدهاي آن به صورت انواع آلودگی ها به ویژه آلودگی هوا و کاهش کیفیت محیط زیست در بسیاري از مناطق از جمله مناطق شهري و صنعتی استان آشکار شده است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی شاخص هاي عمده بخش صنعت، جایگاه این بخش در کشور و استان تعیین و پس از بررسی میزان آلاینده هاي محیطی ناشی از کارگاه هاي صنعتی و میزان مصرف انرژي این بخش، نقش آن در توسعه پایدار استان مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخچه صنعت برق در استان اصفهان
نویسنده: لیلا پهلوان زاده
quote -pic-2

تاریخچه صنعت برق در استان اصفهان

نویسنده: لیلا پهلوان زاده
چکیده مقاله

چکیده:

در پی ظهور انقلاب صنعتی در اواسط قرن هیجدهم میلادی، جهان به یکباره دستخوش تحولات فراوانی شد که بر تمام ارکان و شیوۀ زندگی مردن تاثیر نهاد. نوآوری در سیستم های تولید انرژی و به ویژه تولید برق نیز یکی از دستاوردهای مهم این انقلاب به شمار می آیند که بهره گیری از آن و به ویژه کارکرد روشنایی آن که سرزمین ها و زندگی ساکنان آن ها را همانند روز روشنایی می بخشید در جایگاه ویژه ای قرار داشت. آرزویی که در دوران قاجار و توسط افرادی همچون امین الملک، خاندان امین الضرب و خاندان میلانی بدان همت گمارده شد و در شهر اصفهان نیز فضل الله دهش ملقب به عطاء الملک با تقدیم اولین قانون برق ایران به نام «لایحه چراغ برق» به مجلس شورای ملی و دریافت امتیاز حق تقدم تاسیس چراغ برق اصفهان، پایه گذار این صنعت در شهر اصفهان شد. بدین ترتیب تالش ها و اقدامات اولیۀ دهش که کاری بس بزرگ در زمانه و عصر خویش به شمار می آمد و همچنین پیگیری و تداوم این تالش ها توسط افراد و نهادهای دولتی و خصوصی مختلف تا به امروز، حکایتی بسیار در بردارد که باید به عنوان بخشی مهم از پیشینۀ شهر اصفهان محفوظ نگاه داشته شود، اقدامی که لازمه آن انجام تحقیقی گسترده و مستند دربارۀ صنعت برق اصفهان برپایۀ اسناد و مدارک معتبر است و در این نوشتار سعی بر آن است که بخشی مختصر از مطالعات صورت پذیرفته در این خصوص ارائه گردد.