کمیته آب و محیط زیست

آب و محیط زیست یکی از موضوعات مهم و زیرساختی جامعه است که نبود آینده‌نگری در این زمینه موجب بروز مشکلات زیادی خواهد شد. بی توجهی به رشد روز افزون جمعیت و صنعتی شدن جهان نیز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند آلوده شدن هرچه بیشتر محیط زیست و منابع آبی را به همراه داشته باشد و علاوه بر مخاطرات زیست‌محیطی گوناگون، سلامت بشر را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد.
سیاست‌گذاری‌های نادرست و غیرعلمی در سال‌های اخیر استان اصفهان با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است. مواجه بودن این استان با پدیده خشکسالی و افت شدید منابع آبی و عدم رسیدگی به بخش کشاورزی، ضرورت مدیریت مصرف آب را بیش از پیش آشکار کرده است.
کمیته آب و محیط زیست در تلاش است تا مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی استان را مورد توجه قرار دهد و با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، مدیریت صحیحی در پیاده‌سازی راهکارهای اجرایی داشته باشد.

توجه به محیط زیست و مدیریت صحیح کمی و کیفی منابع آب و همچنین چگونگی فائق آمدن بر چالش‌های زیست‌محیطی استان اصفهان، نیاز اولیه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که می‌تواند استان اصفهان را به سوی توسعه هرچه بیشتر سوق دهد.

دکتر غلامرضا مصطفایی - مسئول کمیته آب و محیط زیست

محورهای کمیته

بحران آب در استان و راهکارهای مقابله با کمبود آب و گزینه‌های انتقال آب به استان

مسائل و مشکلات تأمین آب در مناطق روستایی و شهری
مشکلات زیست محیطی آلودگی هوا و ریزگردها
مدیریت صرفه‌جویی در مصرف آب

مدیریت استفاده مجدد از پساب‌ها

بررسی تغییرات کیفیت آب در سطح استان در دهه گذشته

بررسی افت سطح آب‌های زیر زمینی در دو دهه گذشته

راهکار مقابله با برداشت غیر مجاز از منابع آب در استان

نقش آموزش همگانی و مشارکت مردمی جهت استفاده بهینه از منابع آب در استان

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اعضای کمیته

دکتر جهانگیر عابدی کوهپایی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتبه علمی استاد

دکتر حسین خراسانی‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، مرتبه علمی استاد

دکتر روح الله میرزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، مرتبه علمی استادیار

دکتر داورخواه ربانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرتبه علمی استاد

دکتر محمدباقر میران‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرتبه علمی استاد

دکتر صفوی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتبه علمی استاد

دکتر حمیدرضا بنفشه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرتبه علمی استاد

pic-5
دکتر روح الله میرزایی


عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، مرتبه علمی استادیار
pic-2
دکتر محمدباقر میران‌زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرتبه علمی استاد
pic-6
دکتر حمیدرضا صفوی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتبه علمی استاد
pic1
دکتر حمیدرضا بنفشه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرتبه علمی استاد
pic-7
دکتر جهانگیر عابدی کوهپایی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مرتبه علمی استاد
pic-3
دکتر حسین خراسانی‌زاده


عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، مرتبه علمی استاد
pic-4
دکتر داورخواه ربانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرتبه علمی استاد

مصاحبه با اعضای کمیته

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته آب و محیط زیست