کمیته توسعه خدمات و گردشگری

صنعت گردشگری، ظرفیت‌های ویژه‌ای در انتقال دانش و هنر و همچنین تبادل فرهنگی میان ملت‌های مختلف دارد. تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری بر افزایش درآمد ارزی کشورها، سبب توجه بیشتر به این صنعت شده است. صنعت گردشگری با رعایت اصول پایداری و حفظ میراث‌ ملموس و ناملموس مقاصد، یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و دستیابی به توسعه پایدار در جهان امروز است.

کمیته توسعه خدمات و گردشگری با نظارت دانشگاه هنر اصفهان و همکاری نزدیک اتاق بازرگانی، قصد دارد با برگزاری پنل‌ها و سخنرانی‌های تخصصی و معرفی نخبگان این عرصه گامی در جهت توسعه صنعت گردشگری استان اصفهان بردارد و تجربیات خود را در اختیار سایر فعالان قرار دهد.
در این مسیر توجه به شکننده بودن این صنعت و چگونگی مقابله با چالش‌ها و بحران‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین جهت یکی از پنل‌های تخصصی این کمیته به موضوع «رونق گردشگری در دوران بحران سلامت کووید-19» اختصاص یافته است. امیدواریم فعالیت‌های این کمیته مسیرهای نوینی برای گردشگری استان اصفهان معرفی نماید و با توجه بیشتر بر نقش موزه‌ها، افق جدیدی را پیش‌روی صنعت گردشگری استان و کشور قرار دهد.

توجه به ظرفیت‌ها و تنوع بازار گردشگری گامی به سوی توسعه پایدار استان است.

دکتر ندا ترابی - مسئول کمیته توسعه خدمات و گردشگری

محورهای کمیته

هنر و گردشگری (گردشگری و فیلم، صنایع دستی، عکاسی و …)

گردشگری روستایی

گردشگری برای کم‌توانان جسمی

موزه و توسعه

بازارها با علایق ویژه در گردشگری

گردشگری و میراث ناملموس

کارآفرینی و گردشگری

طبیعت‌گردی (گردشگری معدن، اکوتوریسم، ژئوتوریسم، نجوم، بیابان و …)

گردشگری، جشنواره‌ها و رویدادها

گردشگری و اقتصاد

گردشگری فرهنگی

گردشگری سلامت و تندرستی

گردشگری پزشکی

گردشگری عشایر

گردشگری ورزشی

گردشگری معنوی و مذهبی

گردشگری صنعتی

گردشگری کشاورزی

گردشگری و بحران

بازاریابی و گردشگری

گردشگری پایدار

موزه‌ها و تحولات اجتماعی فرهنگی و محیط زیستی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اعضای کمیته

دکتر مرضیه حکمت

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
مديرگروه موزه و گردشگری

دکتر محمد تقی طغرایی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
معاون پژوهشی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرينی

دکتر زاهد شفیعی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر سجاد باغبان ماهر

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
مدير برنامه و بودجه دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محسن مصلحی

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

pic-3
دکتر رضا نصر اصفهانی

رئیس دانشگاه هنر اصفهان
و استادیار اقتصاد شهری
pic-1-1
دکتر مرضیه حکمت

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
و مدير گروه موزه و گردشگری
pic-2-2
دکتر محمد تقی طغرایی
عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و معاون پژوهشی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرينی
pic-3-3
دکتر زاهد شفیعی


عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
pic-4-4
دکتر سجاد باغبان ماهر

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، مدير برنامه و بودجه دانشگاه هنر اصفهان
pic-5-5
دکتر محسن مصلحی


عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

مصاحبه با اعضای کمیته

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته توسعه خدمات و گردشگری