توسعه پایدار سلامت

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت اجتماعی هر کشور، تلاش برای استقرار نظام سلامت کارآمد و اثربخش در راستای بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه و تامین مناسب خدمات بهداشتی و درمانی به‌صورت عادلانه و بدون تبعیض است. افزایش دسترسی و توزیع مناسب و گسترش عادلانه خدمات سلامتی در هر کشور نیاز به سیاست‌گذاری مناسب در همه سطوح جامعه دارد. همچنین مدنظر قرار دادن آموزش و پژوهش، به عنوان نقطه شروع و محور اصلی در اصلاحات پایدار در نظام سلامت یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر است.
تحول در زیرساخت‌ها و فناوری‌های سلامت هم‌راستا با نظام ارائه خدمات، منجر به توسعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاست‌گذاری در سطح محلی و ملی خواهد شد. بر همین اساس «کمیته سلامت کنگره استان اصفهان و توسعه ملی» با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های استان در این زمینه، به تبیین جایگاه نظام سلامت استان اصفهان در توسعه ملی در یک دهه اخیر می‌پردازد.
.<br>

کمیته سلامت تلاش دارد همچون دهه‌های گذشته شعار «انسان سالم، محور توسعه پایدار» را سرلوحه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خود قرار داده و همراه با سایر کمیته‌های کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، موجب ارتقای شاخص‌های توسعه در سطح کشور شود.

دکتر محمد حسین یارمحمدیان - مسئول کمیته توسعه پایدار سلامت

محورهای کمیته

توسعه خدمات سلامت (بهداشت و درمان) و گسترش زیرساخت‌ها در استان اصفهان و نقش آن در توسعه ملی
تحول در آموزش علوم پزشکی و سلامت در اصفهان و نقش آن در توسعه ملی
نوآوری، فناوری و پژوهش در سلامت استان اصفهان و نقش آن در توسعه ملی
مدیریت، برنامه‌ریزی و مشارکت مردمی در نظام سلامت استان اصفهان و نقش آن در توسعه ملی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اعضای کمیته

دکتر طاهره چنگیز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان

دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر کمال حیدری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر بهروز کلیدری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمدرضا رضایتمند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر ابوالفضل اصلانی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محسن حسینی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر آرش نجیمی

مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمود کیوان آرا

رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر نسرین شعربافچی زاده

معاون پژوهشی و دانشجویی – فرهنگی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مسعود فردوسی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان

دکتر حامد عسگری

کارشناس پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مصطفی امینی رارانی

استادیار سیاستگذاری سلامت
گروه سلامت و رفاه اجتماعی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر فریماه رحیمی

استادیار پژوهشی اقتصاد و مدیریت دارو
مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

pic-6
دکتر طاهره چنگیز


رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان
pic-8
دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد


معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-9
دکتر کمال حیدریمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-10
دکتر بهروز کلیدریمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-14
دکتر آرش نجیمی


مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-16
دکتر نسرین شعربافچی زاده
معاون پژوهشی و دانشجویی - فرهنگی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-11
دکتر محمدرضا رضایتمند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-12
دکتر ابوالفضل اصلانی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-13
دکتر محسن حسینی

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-15
دکتر محمود کیوان آرا

رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-17
دکتر مسعود فردوسی

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی اصفهان
pic-18
دکتر حامد عسگری

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
pic-19
دکتر مصطفی امینی رارانی

استادیار سیاست‌گذاری سلامت گروه سلامت و رفاه اجتماعی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
pic-20
دکتر فریماه رحیمی

استادیار پژوهشی اقتصاد و مدیریت دارو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مصاحبه با اعضای کمیته

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته توسعه پایدار سلامت