کمیته صنعت و فناوری

نگاه به تاریخچه صدساله صنعت و فناوری اصفهان و بررسی دستاوردهای این استان که برای اولین بار در کشور انجام شده است، نشانگر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ویژه‌ای است که می‌تواند استان اصفهان را به‌عنوان قطب صنعت و فناوری کشور مطرح نماید.<br>
در همین راستا در جهت برجسته‌سازی هر چه بیشتر ظرفیت‌های ویژه استان اصفهان، برنامه‌های زیر در دستور کار این کمیته قرار گرفته است:
• نقش صنایع استان اصفهان در توسعه صنعت ملی
• ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و تربیت نیروی متخصص در سطح کشور
• پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استان در توسعه صنعتی و فناوری کشور
• بررسی وضعیت گذشته و حال با هدف آینده‌پژوهی نسبت به صنعت و فناوری 
• عناصر موثر در توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان با نگرش نقش‌آفرینی ملی
• چالش‌ها و فرصت‌های محلی، ملی و فراملی پیش‌روی استان در توسعه صنعتی استان
• نقش فضای مجازی و فناوری‌های نوظهور در توسعه صنعت و فناوری استان<br>
• مزایا و کاستی‌های بخش خصوصی استان از منظر نقش‌آفرینی ملی و توسعه صنعت و فناوری استان

توجه به پتانسیل‌ها و استفاده بهینه از آن در جهت مقابله با چالش‌ها، نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد. امید است کنگره استان اصفهان و توسعه ملی بتواند با نمایان ساختن بخشی از پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه استان، چراغ راهی برای توسعه صنعت و فناوری در این خطه باشد.

دکتر ابراهیم شیرانی - مسئول کمیته صنعت و فناوری

محورهای کمیته

نقش اصفهان در توسعه صنعت و فناوری (صنایع موثر در توسعه ملی، صنایع مادر، صنایع نظامی، صنعت الکترونیک و IT، صنایع دستی، صنایع معدن و سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، نقش بخش‌های خصوصی و NGO ها و…) 

تاثیر و نقش اصفهان در توسعه پارک‌های علمی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و…

تاکید بر نقش اصفهان در توسعه فناوری کشور

ترویج و تاکید بر رشد و پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه صنعت و فناوری در استان اصفهان

وظایف کمیته

شناسایی خبرگان صنعت و فناوری در استان و استعدادهای خارج از استان به منظور تدوین بانک و ایجاد شبکه اطلاعاتی گسترده

بررسی نقش و جایگاه صنایع فعال استان اصفهان در توسعه ملی از گذشته تاکنون

تبیین راهکارهای بنیادی در برابر چالش‌ها و تهدیدها، همچنین استفاده از فرصت‌ها و نقاط قوت در این استان

نقش و جایگاه اصفهان در توسعه پارک‌های علم و فناوری، صنایع مادر، صنایع دستی و تربیت نیروی انسانی متخصص در کشور

ارائه خط‌مشی آینده‌نگر در راستای تقویت محورهای تاثیرگذار بر توسعه ملی، صنعت و فناوری‌

ارزیابی و مستندسازی عملکرد کمیته صنعت و فناوری

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اعضای کمیته

دکتر ابراهیم شیرانی

عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی آهون منش

عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد جواد امیدی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد ذره بینی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر امیر رحیمی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

دکتر بهرام سبحانی

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان

دکتر هوشنگ فلاحتیان

معاون برنامه ریزی وزارت نفت

دکتر مهدی کشمیری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

pic-2
دکتر علی آهون‌منش

عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان
pic-3
دکتر محمد جواد امیدی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
pic-5
دکتر محمد ذره بینی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
pic-4
دکتر امیر رحیمی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
pic-6
دکتر بهرام سبحانی


نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان
pic-7
دکتر هوشنگ فلاحتیان


معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت
pic-8
دکتر مهدی کشمیری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

مصاحبه با اعضای کمیته

محورهای مقالات

صنایع و فناوری‌های استان در توسعه ملی، از گذشته تا کنون و نگاه به آینده: (جایگاه و نقش صنایع فعال استان اصفهان در توسعه کشور، پتانسیل­‌های بالقوه و بالفعل استان در توسعه صنعتی و فناوری کشور، بررسی وضعیت گذشته و حال و ارائه توصیه­‌هایی برای آینده صنعت و فناوری استان با نگرش نقش آن در توسعه ملی، آینده‌پژوهی توسعه صنعت و فناوری در استان اصفهان)

ارزش‌مداری سرمایه‌های انسانی، سرآمدان، نخبگان و پیشگامان استان در ‌نقش‌آفرینی ملی

مددجویی از پیشگامان و نخبگان عرصه صنعت و فناوری در جهت ارائه توصیه‌های ارزشمند به نیروی‌های انسانی متخصص و صنعتگران آینده

شناسایی عناصر موثر در توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان با نگرش نقش‌آفرینی ملی

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های محلی، ملی و فراملی پیش‌ روی اصفهان در توسعه صنعتی استان

نقش فضای مجازی و فناوری‌های نوظهور در توسعه صنعت و فناوری استان

بررسی مزیت‌ها و کاستی‌های بخش خصوصی استان از منظر تاثیر بر توسعه صنعت و فناوری استان

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته صنعت و فناوری