کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌وری

نقد و بررسی اوضاع اقتصادی حاکم بر استان اصفهان و کل کشور، به‌طور خاص و عام از جمله وظایف اصلی کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌وری در نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی است. تمام تلاش‌های ما در این کنگره بر تبیین راهبردهایی اجرایی جهت دست‌یابی به توسعه پایدار در استان اصفهان متمرکز شده است. بنابراین ضرورت دارد تعامل موجود مابین شاخص‌های توسعه در استان با شاخص‌های توسعه ملی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های پنج ساله، سند آمایش سرزمین و … مورد بررسی قرار گیرد.
در این کمیته، اعتقاد بر این است که در صورت توجه نقاط قوت و ضعف در کنار فرصت‌ها و تهدید‌های محیطی موجود در استان، به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی آگاهانه و همچنین استفاده از توان علمی نیروهای انسانی، می‌توان توسعه پایدار را در سطح استان و همچنین در سطح ملی محقق ساخت.

توسعه، تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می کند و لازمه اجرای این تغییرات حرکت به سمت خردگرایی و بهبود و مدیریت برنامه‌ریزی‌ها در جهت افزایش بهره‌وری ملی ‌است.

دکتر سعید صمدی - مسئول کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌وری

محورهای کمیته

شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان
ضرورت ترسیم چشم‌انداز بلندمدت برای استان به‌‌ عنوان پیش‌شرط توسعه

آمایش سرزمین و توسعه پایدار

مدیریت علمی و بهبود بهره‌وری کلید رشد و توسعه اقتصادی

نقش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در دستیابی به رشد پایدار

تجارت و توسعه اقتصادی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اعضای کمیته

آقای دکتر عبدالحسین ساسان

آقای دکتر نعمت الله اکبری

آقای دکتر محمد گوهریان

دکتر مهدی طغیانی

Slide Content

آقای دکتر محمدرضا قاسمی

Slide Content

آقای دکتر بهنام ابراهیمی

آقای دکتر امیر حسین نادری

آقای دکتر آرش شاهین

آقای دکتر هادی تیموری

دکتر محمدرضا لعلی

Slide Content
pic-2
دکتر عبدالحسین ساسان

استاد بازنشسته دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
pic-3
دکتر نعمت الله اکبری
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
pic-4
دکتر محمد گوهریان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی استان اصفهان
pic-5
دکتر مهدی طغیانی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و نماینده مردم اصفهان در مجلس
pic-6
دکتر محمدرضا قاسمی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
pic-7
دکتر بهنام ابراهیمی

دبیر کل اتاق بازرگانی, صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
pic-4
دکتر محمدرضا لعلی

مدیر آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان
pic-8
دکتر امیر حسین نادری


مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران
pic-9
دکتر آرش شاهین

مدير گروه پژوهشي مديريت كيفيت دانشگاه اصفهان
pic-10
دکتر هادی تیموری
مدیر گروه مدیریت دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

مصاحبه با اعضای کمیته

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته مدیریت، اقتصاد و بهره‌ وری