کمیته هنر، معماری و شهرسازی

اصفهان به‌عنوان مهد فرهنگ، هنر و تمدن ايران زمين، نقش پويا و اثرگذاری در جريان مدنيت، اقتصاد و حكم‌رانی كشور داشته است. از آنجایی که مشکلات اقليمی و زيست‌محيطی، امکان توسعه شهر اصفهان در حيطه کشاورزی و صنعت را محدود کرده است، ضروری است با بها دادن به هنر و معماری، اهداف آبادانی اصفهان و ايران را به نحوی شايسته پیگیری کنیم.
بر همین اساس و با توجه به نقش اثرگذار اصفهان بر ذهنیت جهانی نسبت به فرهنگ و هنر ایرانی، در كميته هنر، معماری و شهرسازی كنگره اصفهان و توسعه ملی، ميزبان نگاه‌هایی هستيم که به روشنی گويای نقش و جايگاه استان اصفهان از گذشته‌های دور، وضعيت کنونی و شرايط پيش‌روی آينده باشد.
بی‌شك سياست‌گذاری صحیح در این زمینه، استان اصفهان و به تبع آن کل كشور را متأثر خواهد نمود و استفاده از اندیشه والای فعالان این عرصه، به ساخت شهر، معماری، هنر و رفتارهای انسانی در محيط زندگی، الگويی واحد خواهد بخشيد.

جایگاه والای هنر و ظرفیت‌های بی‌شمار آن، دستاورهای ارزشمندی را از هنرمندان و معماران در دوره‌های مختلف تاریخی به ‌جا گذاشته است. این دستاوردها می‌تواند سهم به‌سزایی در رشد اقتصاد، تعیین هویت فرهنگی، الگوهای ساخت و سبک زندگی آیندگان داشته باشد.

دکتر احمد شاهیوندی - مسئول کمیته هنر، معماری و شهرسازی

محورهای کمیته

شناخت ظرفيت‌ها و نقش تاريخی و معاصر هنر اصفهان در توسعه هنری کشور

شيوه کارکرد و ظرفيت‌های هنری اصفهان در توسعه ملی و منطقه‌ای

ملزومات و توانمندی‌های هنر اصفهان در عبور از چالش‌های اجتماعی در راستای توسعه ملی (مانند تحريم و فراگيری بيماری کوويد ۱۹)

چشم‌انداز توسعه شهري و منطقه‌ای با تمرکز بر تغييرات منظر اجتماعی در استان اصفهان (مهاجرت، سالمندی جمعيت، تعارضات و …)

برنامه‌‌ريز‌ی و طراحی شهری با نگاه به تغييرات زيست‌محيطی در استان اصفهان

برندسازی شهری و شهر خلاق در اصفهان
معماری، سيما و منظر معاصر شهرهای اصفهان در پيوند با فرهنگ و سبک زندگی
معماری و منظر شهرهای تاريخی اصفهان
ميراث فرهنگی و توسعه پايدار سرزمين در استان اصفهان
شهرموزه نقش جهان در جهان اسلام
اصفهان قطب آموزش و توسعه علمی طراحی، معماری و مرمت
کاربرد فناوری‌های نوين در مديريت، برنامه‌ريزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری در استان اصفهان

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اصفهان را از درگاه هنر بازدید کنید

هنر به عنوان زبانی که با ابزاری از جنس الفبای فرم، رنگ، نور و … به همراه اصول زیبایی‌شناختی، قدرت بیانی ماندگار و منحصر به‌فردی دارد، سالهاست با اصفهان در رابطه‌ای دوسویه است؛ هنر، اصفهان را ماناتر و جاودان‌تر کرده و اصفهان، بستری مناسب برای پیشبرد هنر و هنرمند بوده است و این درآمیختگی جدایی‌ناپذیر است.


نگاه عمیق ما به پیشینه تاریخی این شهر و واکاوی اصالت و فرهنگ ایرانی از میان نشانه‌های هنری آن، در روزهایی که گام در مسیر تغییر و تحول نهاده‌ایم می‌تواند به تعمیق بینش و اندیشه ما در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده اصفهان و ایران تاثیرگذار باشد.

اعضای کمیته

دکتر محمود قلعه‌نویی

دانشيار دانشكده معماری و شهرسازی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان،
مدير راهبر كميته‌های هنر كنگره اصفهان و توسعه ملی

دکتر نیلوفر ملک

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی و مدير کارگروه معماری، شهرسازی و مرمت

دکتر مهدی دوازده امامی

استاديار دانشكده صنايع دستی و مدیر کارگروه هنر

دکتر آرمین بهرامیان

استاديار دانشكده معماری و شهرسازی

دکتر مهین نسترن

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر عیسی اسفنجاری

استادیار دانشکده مرمت و حفاظت

دکتر نیما ولی بیگ

استادیار دانشکده مرمت و حفاظت

دکتر مرضيه پيراوی ونك

دانشيار دانشكده مطالعات عالي هنر و گردشگري

دکتر پريسا داروئی

استاديار دانشكده تجسمی –
مسئول کارگروه برگزاری نمايشگاه

دکتر شیما روشن‌ضمیر

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر رضا نصر اصفهانی

رئیس دانشگاه هنر اصفهان و استادیار اقتصاد شهری

pic-3
دکتر رضا نصر اصفهانیرئیس دانشگاه هنر اصفهان
و استادیار اقتصاد شهری
pic-33
دکتر محمود قلعه‌نویی
دانشيار دانشكده معماری و شهرسازی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان، مدير راهبر كميته‌های هنر كنگره اصفهان و توسعه ملی
pic-34
دکتر نیلوفر ملک


استادیار دانشکده معماری و شهرسازی و مدير کارگروه معماری، شهرسازی و مرمت
pic-35
دکتر مهدی دوازده امامیاستاديار دانشكده صنايع دستی و مدیر کارگروه هنر
pic-36
دکتر آرمین بهرامیاناستاديار دانشكده معماری و شهرسازی
pic-37
دکتر مهین نسترندانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
pic-38
دکتر عیسی اسفنجاری کناری


استادیار دانشکده مرمت و حفاظت
pic-39
دکتر نیما ولی بیگ


استادیار دانشکده مرمت و حفاظت
pic-40
دکتر مرضيه پيراوی ونك

دانشيار دانشكده مطالعات عالی هنر و گردشگری
pic-42
دکتر پريسا داروئی

استاديار دانشكده تجسمی
مسئول کارگروه برگزاری نمايشگاه
pic-۱
دکتر شیما روشن‌ضمیر


استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

مصاحبه با اعضای کمیته

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته هنر، معماری و شهرسازی