کمیته توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در کشور و به‌ویژه استان اصفهان سهم مهمی در اقتصاد، اشتغال و توسعه پایدار ایفا می‌نماید. متاسفانه بحران خشک‌سالی در طی سال‌های اخیر، این بخش را دچار چالش‌های گسترده‌ای کرده است و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی آن در سطح استان و کشور هویداست.

برخورد علمی با این چالش‌ها و شناخت ظرفیت‌ها جهت ارائه راهکارهای کنترل بحران می‌تواند منجر به ادامه حیات و نقش‌آفرینی این صنعت در شکوفایی و توسعه پایدار استان و کشور گردد.

کمیته توسعه کشاورزی و منابع طبیعی این کنگره تلاش نموده است تا با محوریت قرارد دادن چالش‌ها و ارائه راهکارهای استراتژیک جهت عبور از موانع، نقشی حیاتی و تاثیرگذار در توسعه صنعت کشاورزی و منابع طبیعی برای آیندگان این مرز و بوم داشته باشد و با استفاده از نظرات و پیشنهادات محققین و صاحب‌نظران این عرصه چراغ راهی فراروی مسئولین و تصمیم‌گیران روشن نمایند.

حرکت به سوی توسعه پایدار نیازمند تغییرات بنیادی در نگرش ما به منابع طبیعی و افزایش سطح آگاهی بشر نسبت به حفاظت از این منابع است.

دکتر احمد محمدی - مسئول کمیته کشاورزی و منابع طبیعی

محورهای کمیته

کاربرد فناوری‌های نوین در کاهش چالش‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

اثر بحران خشک‌سالی بر اقتصاد کشاورزی استان و راهکارهای کنترل آن

چالش تامین حق‌آبه کشاورزان و محیط زیست و اثر آن بر توسعه پایدار

چالش سیلاب و نقش آبخیزدازی و مدیریت منابع آب و خاک در کنترل آن

چالش ریزگردها و استراتژی کنترل آن
بحران آلودگی آب، خاک و هوا و راهکارهای مقابله با آن

ارزیابی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و اثر آن بر توسعه پایدار استان

چالش‌های تولید آبزیان، طیور و دام در استان و راهکارهای مقابله با آن

نقش به‌نژادی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در توسعه پایدار کشاورزی استان

چالش‌های موجود در زنجیره تولید محصولات کشاورزی و مدیریت بازار و ارایه راهکار
ارزیابی اقتصادی و فرصت‌های کارآفرینی در تولید گیاهان دارویی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

اعضای کمیته

دکتر امیر مظفر امینی

استاد گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدی بصیری

استاد گروه مرتعداری دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر احمد جلالیان

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اصفهان (خوراسگان)

دکتر علی اصغر شهابی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

استاد گروه مهندسی آب، و رئیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فروغ مرتضایی نژاد

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

pic-43
دکتر امیر مظفر امینی

استاد گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
pic-44
دکتر مهدی بصیری

استاد گروه مرتعداری دانشگاه صنعتی اصفهان
pic-45
دکتر احمد جلالیان
استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
pic-46
دکتر علی اصغر شهابی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
pic-47
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

استاد گروه مهندسی آب، و رئیس دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
pic-48
دکتر فروغ مرتضایی نژاد


مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان

مصاحبه با اعضای کمیته

بروشور کمیته توسعه خدمات و گردشگری

اطلاعاتی گسترده‌تر و همه جانبه از هر کمیته با دانلود بروشور اختصاصی آن به‌دست آورید.

آرشیو نشست‌ها و سخنرانی‌های کمیته کشاورزی و منابع طبیعی